NLP (Neuro Lingwistyczne Programowanie) certyfikat PRAKTYK NLP w Warszawie (Małgorzata Bojanowska) ZOSTAŁY 2 MIEJSCA

4 – 6 października 2024 startuje I moduł 12-to dniowego szkolenia na certyfikat NLP PRACTITIONER/Praktyk NLP w Warszawie z Małgorzatą Bojanowską!!! 

ZOSTAŁY 4 MIEJSCA

Zapraszamy na 12-dniowy certyfikowany TRENING STAŻOWY NEURO-LINGWISTYCZNEGO PROGRAMOWANIA (NLP). Cztery moduły 3-dniowe raz w miesiącu (110 godzin szkoleniowych) – DATY PONIŻEJ

Miejsce na szkoleniu rezerwuje wyłącznie zapis emailem:  ewa.foley@gmail.com 

Proszę nie przyjeżdżać na te zajęcia do jeżeli masz objawy infekcji, masz gorączkę, kaszlesz lub po prostu źle się czujesz. Zaliczki/płatności zwrócimy w 100%!

I moduł 4-6.10.2024

II moduł 1-3.11 

III moduł 29.11 – 1.12

IV moduł 24-26.01.2025 

Inwestycja za całe szkolenie: 4.000 zł

Miejsce na szkoleniu PRAKTYK NLP rezerwuje wyłącznie zaliczka 1.000 zł na konto ISI EWA FOLEY: Bank PEKAO S.A. I O/W-WA Nr 26124010371111000006938237 (tytułem: NLP Praktyk 2024 oraz imię i nazwisko)

Proszę podać dane do wystawienia faktury!!! Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na email foley@foley.com.pl – wyślemy pozostałe szczegóły szkolenia.

Pozostała płatność (3.000 zł) przelewem na konto LIVE przed szkoleniem lub gotówką 1.000 zł przed zajęciami na każdym module. Proszę NIE WPŁACAĆ reszty sumy NA KONTO ISI!!!

a potem kolejny poziom kompetencji to kurs NLP MISTRZ PRAKTYK 2025/26 (4 moduły 4 dniowe)

I moduł 02. METAPROGRAMY luty 2025

II moduł 03. HIPNOZA marzec 2025

III moduł 04. STRATEGIE kwiecień 2025

IV moduł 05. SCHEMATY maj 2025

Zajęcia zaczynają się w piątki zajęcia godz. 10 – 19, w  soboty zajęcia 10 – 19, a w niedzielę 10-19

Miejsce szkolenia:
Warszawa – Zoliborz (Metro Plac Wilsona) ul. Sułkowskiego 17.
Uprzejmie prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego/domowego na nowo cyklinowaną podłogę na sali szkoleniowej i dużą butelkę wody każdego dnia… Dziękujemy.

Warto przeczytać przed szkoleniem książkę – to taki manual do Praktyka: „NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego”
Autor: O’Connor Joseph, Seymour John
Wydawca: Zysk i S-ka

Wszelkie pytania merytoryczne prosimy wysyłać do prowadzącej pod adres e-mail: malgorzata.bojanowska@yahoo.com lub sms tel. 600 898 310

Małgorzata Bojanowska ur. 1952 r., filolog, pedagog. Zajmuje się psychoedukacją od ponad 30 lat.Swoich umiejętności uczyła się od najlepszych trenerów na świecie. Między innymi szkoliła się z  Christiną Hall, Richardem Bandlerem, Johnem Seymourem, Josephem O’Connorem, Judith DeLozier, Tonnym Robbinsem. Jest certyfikowanym trenerem NLP John Seymour Associates, NLP Connection i International Coaching Association.
Ma ogromną praktykę w szkoleniach, treningach i pracy indywidualnej w obszarze problemów osobistych i zawodowych oraz rodzinnych relacji.

Edukuje w zrozumiały, dynamiczny i niezwykle efektywny sposób. Swoich klientów i uczestników szkoleń również uczy jak sprawy problematyczne czy skomplikowane uprościć w skuteczny sposób i jak uczynić je zrozumiałymi, jak w życiu mieć wpływ często tam gdzie wydawało się to mało realne.
Dzięki ponad trzydziestoletniej pracy z klientami indywidualnymi, stworzyła unikalne, systemowe i całościowe podejście do rozwiązywania problemów, z którymi klienci i uczestnicy szkoleń najczęściej się spotykają. Stworzyła kilka autorskich i bardzo efektywnych procedur i procesów rozwiązywani problemów. Jest trenerem i edukatorem znanym z etyki, spójności, ogromnej wiedzy i dogłębnej znajomości NLP. Znana ze swoich mistrzowskich kompetencji i niezwykłej efektywności, ceniona wśród wśród najlepszych trenerów na świecie. Z niektórymi z nich przyjaźni się i współpracuje od wielu lat.

Niektóre z certyfikatów:

1. John Seymour Associates
Trainer of Neuro Linguistic Programming
2. The Society of Neuro – Linguistic Programming
Practitioner in Conversational Hypnosis
3. Lambent do Brasil – Joseph O’Connor
International Coaching Certification
International coach
4. Metaforum International Lukas Derks
Sociales Panorama
5. Partners for Democratic Change , USA
Rozwiązywanie konfliktów w szkole
6. The Society of Neuro- Linguistic Programming
The Power of Language in Action Christina Hall

 

Trening „Praktyk NLP” prowadzi Małgorzata Bojanowska, filolog, pedagog. Zajmuje się psychoedukacją od 1990 r. Jest trenerem NLP John Seymour Associates, NLP Connection i International Coaching Association. Ma ogromną praktykę w pracy z ludźmi zarówno w obszarze osobistych problemów, rodzinnych relacji jak i zawodowych treningów. Sama mówi o sobie, że specjalizuje się w generowaniu zmiany. Małgorzata Bojanowska to wielka osobowość, klasa, wiedza i umiejętności skupione w jednym człowieku. Charyzmatyczna trenerka prezentująca najwyższej klasy profesjonalizm. https://malgorzatabojanowska.pl

Podczas swoich treningów i szkoleń poprzez mistrzowskie łączenie rozmaitych środków i technik tworzy unikalną atmosferę sprzyjającą uczeniu się, dzięki czemu nawet nie zauważasz kiedy się nauczyłaś/eś.

Na treningu Praktyka NLP nabywasz praktycznych umiejętności, dlatego zajęcia odbywają się w małej grupie a uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych. To niezapomniany, intensywny czas, pełen wspaniałych odkryć na temat samego siebie. To momenty zwrotne w Twoim życiu, na które będziesz od tej pory patrzeć nowymi, bardziej świadomymi oczyma.

Po odbyciu wszystkich modułów oraz końcowym zaliczeniu otrzymujesz certyfikat Praktyka NLP – The Certificate of Practitioner in Art of NLP.

O NLP: PODARUJ SOBIE PRZYSZŁOŚĆ!!!

Ludzie są zaprojektowani, aby odnosić sukcesy i chociaż sukces nie jest naszym przeznaczeniem – z pewnością istnieje i jest trwającym procesem, osobistą i dobrowolną podróżą…

 • Rewolucja poznawcza nadaje nowe znaczenie ludzkiemu doświadczeniu i pozwala sięgać po zdolności wybitne oraz kształtowanie swego życia;
 • Mózg i jego sposób zorganizowania w świadomość i podświadomość odkrywa niewyczerpane źródło zasobów jednostki do wyrażania siebie i uczenia się;
 • Język jest strukturą wielopoziomową, kodowaną przez system relacji. Język jest czymś więcej niż tylko środkiem komunikacji – jest elementem postrzegania;
 • Porozumienie staje się niezwykle mocnym narzędziem reorganizowania świata, rozszerza zakres tego co jest możliwe i poprawia jakość życia. Prawdy nie odkrywamy, lecz ją tworzymy;
 • Czas organizuje nasze życie i determinuje nasze myślenie, uczucia, zachowania. Każda decyzja, którą podejmujesz ma wpływ na resztę twojego życia.

NEURO-LINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE

koncepcja, struktura, zastosowanie
 • „Neuro” odnosi się do neurologii, naszych procesów myślowych.
 • „Lingwistyczny” to język, sposób jego używania i to, jak on na nas oddziałuje.
 • „Programowanie” nawiązuje do wzorów naszego zachowania i celów, które sobie ustalamy.

NLP bada w jaki sposób ludzie się wyróżniają i jak nauczyć tych wzorów innych, aby mogli uzyskać takie same wyniki.

Proces ten nazywa się modelowaniem i od 20 lat przynosi ludziom i organizacjom niewiarygodne osiągnięcia.

 • NLP odnosi się do słów, myśli i zachowań, do naszych celów i zamiarów.
 • Kompletny model składa się z przekonań, działań i strategii myślowych.
 • Uczenia się uczymy się na różnych szczeblach neurologicznych: środowiska, zachowań, przekonań, wartości, tożsamości i duchowości.
 • NLP od lat 70 modeluje osoby wyróżniające się w komunikacji i rozwija dwa modele językowe: Metamodel oraz model Miltona Eriksona.
 • Przyjmuje się trzy główne sposoby myślenia: obrazowy, dźwiękowy, kinestetyczny.
 • Strategie myślowe obejmują: sposoby myślenie, cechy sposobów myślenia – submodalności, kolejność myśli.
 • Najwięcej umiejętności nabywamy na poziomie nieświadomym.
 • Model dobrego komunikowania się zawiera: znajomość celu, wrażliwość na informacje zwrotne, elastyczność i różnorodność osiągania celów.
 • Im więcej masz perspektyw tym cenniejsze uzyskujesz informacje. Jest to kluczowa umiejętność doskonałego komunikowania się.
 • W procesie komunikacji nie istnieją błędy, istnieje wyłącznie informacja zwrotna. Właściwie wykorzystana zwrotna informacja poprawia jakość, jest szansą na elastyczność i różnorodność, jest istotnym elementem uczenia się i zmiany.
 • Każde zachowanie zewnętrzne jest wynikiem procesu neurologicznego, a więc w pewnym stopniu produktem wewnętrznych procesów.

CZY MI TO COŚ DA

NLP czyli programowanie neurolingwistyczne powstało we wczesnych latach siedemdziesiątych. Twórcami byli John Grinder – profesor lingwistyki oraz student psychologii i informatyki – Richard Bandler. Zainteresowali się oni wybitnymi rezultatami osiąganymi przez różnych ludzi w różnych dziedzinach życia.

W czasie swojej niezwykłej współpracy określili uniwersalne strategie używane przez najbardziej utalentowanych, a później nauczyli się tego uczyć. Okazało się bowiem, że nawet najbardziej zadziwiające rezultaty możliwe są do powtórzenia i osiągnięcia dla każdego. Badając sposób myślenia osób osiągających sukcesy, NLP daje możliwość naśladowania ich wyjątkowego modelu działania. Ten proces nazwano modelowaniem.

NLP pozwala zaobserwować wzory zachowań i struktury lingwistyczne oraz wpływać hamująco lub stymulująco na działania własne i innych osób w celu osiągania pożądanych rezultatów. Jest to, inaczej mówiąc, metoda „programowania” pozwalająca szybciej i skuteczniej realizować stawiane sobie cele.

Poznając NLP w praktyce możemy świadomie kształtować swój wizerunek, kierować emocjami, eliminować ograniczające nawyki, szczęśliwie budować związki z ludźmi, osiągać bez wysiłku satysfakcję i spełnienie. Ta technologia umysłu przynosi efekty w bardzo krótkim czasie. Możesz szybko nauczyć się tego, co wcześniej było tylko udziałem tylko ludzi posiadających talent, dar przekonywania, charyzmę, o których mówiono: „Szczęściarze”. Gdy poznasz wzorzec prowadzący do sukcesu – osiągnięcie go znajdzie się w zasięgu twojej ręki.

NLP w zespole

 • Komunikacja – NLP zmienia bardzo wyraźnie możliwości komunikacyjne, przepływ informacji, jakość uzyskiwanych rezultatów, tzw. efektywność komunikacji, ale także bardzo subiektywne wrażenie bycia zrozumianym i rozumienia innych. Pojawia się lepsza więź między ludźmi, integracja zespołu i chęć współdziałania ludzi ze sobą – wygrana/wygrana.
 • Odpowiedzialność – rozwój umiejętności myślenia w kategoriach wartości i wyniku w wyraźny sposób poprawia poczucie własnej wartości i skuteczność samorealizacji członków zespołu i synergię pracy zespołowej.
 • Efektywność – gdy ludzie cenią miejsce pracy, czują się dobrze ze sobą, znają swoją wartość i pragną podnosić jakość swojego życia – efektywność rośnie. Dlaczego – głowią się nad tym specjaliści od zarządzania.
 • Rozwiązywanie problemów – NLP w całości jest nastawione na szukanie rozwiązań i poznawanie technik wykorzystania pomysłowości. Dostarczając najlepszych wzorców do modelowania kształci metaumiejętności pozwalając ludziom wykorzystywać nieograniczone pokłady kreatywności. Nic nie wskazuje na to, aby w krótkim czasie zasoby ludzkiego potencjału mogły być wyczerpane.
 • Współpraca z innymi – dzięki postawie ciekawości i otwartości zarówno na ludzi jak i na zadania NLP znosi bariery inności, uczy negocjacji i przekształcania konfliktów we wspólne szanse.
 • Nauka i zmiana – w tej dziedzinie NLP nie ma konkurencji. Zdolność uczenia się, korzystania ze zmian, ułatwienia w nauce indywidualnej a także w procesie uczenia innych – to właśnie zapewniło ogromny sukces Programowania Neuro-Lingwistycznego.

Życzymy sprawdzenia na sobie! Trenerka NLP Małgorzata Bojanowska

Dlaczego trening?

 • To nieodłączna część kultury pracy w biznesie i organizacji.
 • Ciągle jest ważną i opłacalną metodą tworzenia i utrzymywania właściwego kontekstu uczenia się i doskonalenia nowych technologii, wdrażania najlepszych systemów i rozwijania umiejętności ludzi.

Dlaczego NLP ?

 • NLP dostarcza brakujące ogniwo w tworzeniu organizacji uczącej się, jest praktycznym i popularnym metamodelem działania.
 • Bada modele myślowe, strategie i przekonania oraz mistrzostwo poprzez modelowanie.
 • Przy pomocy NLP odkrywamy jak powstaje subiektywna wewnętrzna rzeczywistość i jej nieograniczony potencjał.

Dlaczego tak długo?

 • Trening NLP na całym świecie odpowiadać musi tym samym standardom spełniać międzynarodowe kryteria biegłości.

Co będzie mieć z tego uczestnik?

 • Trening zapewnia osiąganie umiejętności, realizowanie celów, sprzężenie zwrotne, daje poczucie kontroli, ułatwia koncentrację i zaangażowanie oraz wyróżnia się odmiennością od codzienności.

Co będzie mieć z tego firma?

 • Wyraźnie wyższą jakość.

Czy można nauczyć się tego inaczej?

 • Nie ma dowodów na to, że trening jest jedyną formą uczenia się.
 • Nie ma też dowodów, że istnieje sposób tańszy i skuteczniejszy.

Co dalej po treningu?

 • Czas na cieszenie się nową jakością życia i korzystanie z „magicznych” możliwości.
 • Aplikacja u międzynarodowego trenera i międzynarodowy certyfikat.
 • Wyższy stopień umiejętności NLP – trening Master Practitioner u trenerów polskich lub u przyjeżdżających do Polski trenerów z zagranicy.

CZYM JEST SZTUKA

Sztuka jest postawąprocesem, drogą życia.

Jest ewolucją idei w formę.
Bierze rzeczy małe, wydające się nieistotnymi
W naszym codziennym życiu,
i przez indywidualną ekspresję,
zmienia je w coś podniosłego i wartościowego.

Wszyscy jesteśmy alchemikami.
Możemy nadać kolor i żywotność
Większości ospałych i apatycznych przejawów życia
Po prostu rozpoznając
Nieskończony surowiec jakiego dostarcza nam życie.

Niezwykle zasadniczym w naszej naturze
jest parcie naprzód,
ekspresjaposzukiwanie,
by wyrwać się z ograniczeń, które sobie
narzucamy. Wraz z
dyscyplinąwyobraźniąotwartością umysłu i serca,
nasze życie może stać się … dziełem sztuki.

Robyn Lark Wakefield

Miejsce szkolenia:
Warszawa – Żoliborz (najbliższe Metro Plac Wilsona) ul. Sułkowskiego 17, parter. Dom prywatny, proszę dzwonić, ale furtka będzie otwarta w dniu rozpoczęcia zajęć.
Uprzejmie prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego/domowego na nowo cyklinowaną podłogę na sali szkoleniowej, zeszyt A4 i dużą butelkę wody codziennie.
Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie w czasie szkolenia we własnym zakresie. W pobliżu (na tyłach Placu Wilsona, Zoliborz) jest wiele barów, sklepów, kawiarni i restauracji.
 
Zapisy tylko mailem: 
ewa.foley@gmail.com