Bert Hellinger „Zaufać duszy” nagranie z tłumaczeniem (na DVD)

250,00 

W komplecie 5 płyt DVD nagranych w czasie 3-dniowego pierwszego w Polsce (Waszawa) FORUM KONSTELACJI RODZINNCH pt. „Zaufać Duszy/Trusting the Soul” prowadzonego przez Berta Hellingera w czasie jego pierwszej wizyty w Polsce na zaproszenie Ewy Foley w maju 2003 roku. Po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym ze sceny.

Opis

Bert Hellinger odwiedził  Polskę na zaproszenie Ewy Foley po raz pierwszy w roku 2003. Ten warsztat w Warszawie wyszedł daleko poza obszar klasycznych ustawień konstelacji rodzinnych, wkraczając głęboko w wymiar duszy.

W czasie 3-dniowego Forum pt. „Zaufać duszy/Trusting the Soul” zarejestrowanego na płytach DVD Bert Hellinger prezentował ostatnie odkrycia swojej pracy; dusza odsłania się, jeśli tylko zapewni jej się wystarczająco dużo czasu i przestrzeni. Praca Duszy (Soulwork) to nie tylko praca z indywidualną duszą, ale także z tą większą duszą. Z pracy tej wyłaniają się niespodziewane drogi służące pojednaniu z tym, czemu w przeszłości stawialiśmy opór, odrzucaliśmy czy przeciwstawialiśmy się.

Ruchy prowadzone przez Duszę odnajdują swój własny rytm i ramę czasową, ujawniając utracone po drodze prawdy. Główną cechą tej pracy jest chronienie uczestnika przed zewnętrznymi zakłóceniami, znalezienie rozwiązania lub nowych możliwości, co często nie wymaga słów.

Jak mawia Bert Hellinger: „Praca Duszy dotyka serca – i to wystarcza”. Bert Hellinger wyjaśnia w czasie fascynujących wykładów, w jaki sposób dzięki jego metodzie dusza ukazuje swoją historię, wyłaniając na powierzchnię prawdy, które zostały głęboko ukryte w przeszłości. NAGRANIA te polecamy zarówno osobom poszukującym rozwiązań dla samych siebie, jak i tym, którzy chcieliby skorzystać z tej formuły w swojej pracy z innymi.

Tłumaczyła symultanicznie ze sceny Ewa Foley

DVD / Volume 1
00:00:50 – Bez tytułu – No Title
00:01:52 – Matki a szczęście – Mothers and Happiness
00:15:38 – Zaufać poruszeniom duszy – Trusting the Movement in the Soul
00:55:32 – O raku – On Cancer
01:07:21 – Polacy, Żydzi, Niemcy – Poles, Jews, Germans
01:29:31 – Poruszenia duszy, poruszenia sumienia – Movement of the Soul, Movement of Conscience
01:34:48 – Funkcje sumienia (1) – The Functions of Conscience (1)
01:51:00 – Ojciec i córka – Father and Daughter
02:08:29 – Funkcje sumienia (2) – The Functions of Conscience (2)

DVD / Volume 2
00:01:05 – Pokój zmarłym – Peace among the Dead
00:22:48 – O zmarłych – On the Dead
00:26:27 – „Biorę od ciebie życie, nawet za tę cenę” – „I am taking life from you – even at this price”
00:34:27 – O rozwoju osobistym – On Personal Growth
00:43:30 – Zaufanie do reprezentantów – Trusting the Representatives
00:44:54 – Inne podejście – The Other Approach
00:47:11 – Filozofia a mądrość – Philosophy and Wisdom
00:55:34 – Koniec gry – The End of the Game
01:13:17 – „Tak” – „Yes”
01:21:28 – Uwikłania a nieświadome sumienie – Entanglements and the Unconscious Conscience
01:42:43 – Kto należy do systemu rodzinnego – Who Belongs to the Family System
02:06:38 – Dać miejsce odrzuconej matce – Giving Space to the Rejected Mother

DVD / Volume 3
00:01:11 – „Ty jesteś następny” – „You are the next”
00:23:06 – Przyjąć swoje ograniczenia – Staying within our Limits
00:27:08 – Podwójne przesunięcie – The Double Shift
00:31:53 – Słodycz – Sweetness
00:39:56 – O parach (1) – On Couple Relationships (1)
00:52:56 – Warunki udanego związku – Prerequisits for aCouple Relationship – to Succeed
01:05:33 – Syn ojca – Father’s Son
01:16:36 – Ulga – The Relief
01:24:31 – Sztuka pomagania – The Art of Helping
01:28:29 – Przygotowanie – Getting Ready
01:34:19 – „Teraz jestem twoją matką” – „Now I am your mother”
01:40:08 – Schorzenia jako osoby – Illnesses as Persons

DVD / Volume 4
00:01:17 – Rodzice w naszym ciele – Our Parents in our Body
00:16:29 – Rzeczywisty problem – Real Issues
00:17:39 – O przerywaniu ciąży – On Abortions
00:34:22 – O miłości – On Love
00:49:45 – Pojednanie między Polakami a Ukraińcami – Reconciliation between Poland and Ukraine
01:11:41 – Uwikłanie w minione konflikty narodowościowe – Entanglements in the Past Conflicts between Nations
01:19:04 – Pokój zaczyna się w duszy – Peace begins in the Soul
01:29:33 – Wreszcie miłość ma szansę – Love at last
01:43:02 – O pamiętaniu – On Remembering
01:53:48 – Praca przez niedziałanie – Working by Non-doing
02:05:41 – Wina a nienawiść – Guilt and Hatred
02:14:31 – O uczuciach – On Feelings

DVD / Volume 5
00:01:15 Polio (Heine-Medina) – Polio
00:14:03 – Choroby i ich przesłanie – Illnesses and their Message
00:18:36 – Przesłania od partnerów – The Messages of Partners
00:20:06 – O ustawieniach rodzinnych – On Family Constellations
01:00:17 – Niepełnosprawne dziecko – Handicapped Child
01:13:04 – O terapeutach – On Therapists
01:16:51 – „Spójrz życzyliwie” – „Look friendly”
01:19:19 – Dokończyć przerwany ruch miłości ku matce – An Early Interrupted Movement toward the Mother Being Completed
01:35:37 – O ruchu miłości przerwanym za wcześnie – On Early Movements of Love Interrupted too soon
01:42:35 – Modlitwa u zarania życia – Prayer at the Dawn of Life
01:48:08 – Jak stać się mężczyzną – How to Become a Man
02:09:53 – O parach (2) – On Couple Relationships 2
02:12:16 – Krok na przód – Moving forward

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Bert Hellinger „Zaufać duszy” nagranie z tłumaczeniem (na DVD)”