Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

NLP PRAKTYK w Warszawie (Małgorzata Bojanowska) I moduł

14 października @ 12:00 pm - 17 października @ 5:00 pm

Zł.4.400

14 – 17 października 2021 startuje szkolenie NLP PRACTITIONER w Warszawie z Małgorzatą Bojanowską!!!

Zapraszamy na 16-dniowy certyfikowany TRENING STAŻOWY NEURO-LINGWISTYCZNEGO PROGRAMOWANIA (NLP). Cztery moduły 4-dniowe raz w miesiącu (140 godzin szkoleniowych)

Proszę nie przyjeżdżać na te zajęcia do jeżeli masz objawy infekcji, masz gorączkę, kaszlesz lub po prostu źle się czujesz. Zaliczki/płatności zwrócimy w 100%!

I moduł 14-17.10.2021

II moduł 18-22.11 

III moduł 9-12.12

IV moduł 15-16.01.2022 

Inwestycja za całe szkolenie: 4.400 zł (firma LIVE Małgorzaty Bojanowskiej wystawia rachunki, prosimy o podanie swoich danych przy zapisie emailem).

Miejsce na szkoleniu rezerwuje wyłącznie zaliczka 1.200 zł na konto ISI EWA FOLEY:

ISI Bank PEKAO S.A. I O/W-WA Nr 26124010371111000006938237 (tytułem: NLP Praktyk 2021 oraz imię i nazwisko) Proszę podać dane do wystawienia faktury!!! Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na email foley@foley.com.pl – wyślemy pozostałe szczegóły szkolenia.

Pozostała płatność (3.200 zł) przelewem na konto LIVE przed szkoleniem lub gotówką 800 ZŁ przed zajęciami na każdym module.

a potem kolejny poziom kompetencji to kurs NLP MISTRZ PRAKTYK 2022 (4 moduły 4 dniowe)

I moduł 02. METAPROGRAMY luty 2022

II moduł 03. HIPNOZA marzec 2022

III moduł 04. STRATEGIE kwiecień 2022

IV moduł 05. SCHEMATY maj 2022

Zajęcia zaczynają się w czwartki godz. 12, w piątki zajęcia godz. 10 – 19, w  soboty zajęcia 10 – 19, a w niedzielę o 10, ale do godz 16 kończymy.

Miejsce szkolenia:
Warszawa – Zoliborz (Metro Plac Wilsona) ul. Sułkowskiego 17.
Uprzejmie prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego/domowego na nowo cyklinowaną podłogę na sali szkoleniowej.. Dziękujemy.

Warto przeczytać przed szkoleniem książkę – to taki manual do Praktyka: „NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego”
Autor: O’Connor Joseph, Seymour John
Wydawca: Zysk i S-ka

O NLP: PODARUJ SOBIE PRZYSZŁOŚĆ!!!

Ludzie są zaprojektowani, aby odnosić sukcesy i chociaż sukces nie jest naszym przeznaczeniem – z pewnością istnieje i jest trwającym procesem, osobistą i dobrowolną podróżą…

 • Rewolucja poznawcza nadaje nowe znaczenie ludzkiemu doświadczeniu i pozwala sięgać po zdolności wybitne oraz kształtowanie swego życia;
 • Mózg i jego sposób zorganizowania w świadomość i podświadomość odkrywa niewyczerpane źródło zasobów jednostki do wyrażania siebie i uczenia się;
 • Język jest strukturą wielopoziomową, kodowaną przez system relacji. Język jest czymś więcej niż tylko środkiem komunikacji – jest elementem postrzegania;
 • Porozumienie staje się niezwykle mocnym narzędziem reorganizowania świata, rozszerza zakres tego co jest możliwe i poprawia jakość życia. Prawdy nie odkrywamy, lecz ją tworzymy;
 • Czas organizuje nasze życie i determinuje nasze myślenie, uczucia, zachowania. Każda decyzja, którą podejmujesz ma wpływ na resztę twojego życia.

NEURO-LINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE

koncepcja, struktura, zastosowanie
 • „Neuro” odnosi się do neurologii, naszych procesów myślowych.
 • „Lingwistyczny” to język, sposób jego używania i to, jak on na nas oddziałuje.
 • „Programowanie” nawiązuje do wzorów naszego zachowania i celów, które sobie ustalamy.

NLP bada w jaki sposób ludzie się wyróżniają i jak nauczyć tych wzorów innych, aby mogli uzyskać takie same wyniki.

Proces ten nazywa się modelowaniem i od 20 lat przynosi ludziom i organizacjom niewiarygodne osiągnięcia.

 • NLP odnosi się do słów, myśli i zachowań, do naszych celów i zamiarów.
 • Kompletny model składa się z przekonań, działań i strategii myślowych.
 • Uczenia się uczymy się na różnych szczeblach neurologicznych: środowiska, zachowań, przekonań, wartości, tożsamości i duchowości.
 • NLP od lat 70 modeluje osoby wyróżniające się w komunikacji i rozwija dwa modele językowe: Metamodel oraz model Miltona Eriksona.
 • Przyjmuje się trzy główne sposoby myślenia: obrazowy, dźwiękowy, kinestetyczny.
 • Strategie myślowe obejmują: sposoby myślenie, cechy sposobów myślenia – submodalności, kolejność myśli.
 • Najwięcej umiejętności nabywamy na poziomie nieświadomym.
 • Model dobrego komunikowania się zawiera: znajomość celu, wrażliwość na informacje zwrotne, elastyczność i różnorodność osiągania celów.
 • Im więcej masz perspektyw tym cenniejsze uzyskujesz informacje. Jest to kluczowa umiejętność doskonałego komunikowania się.
 • W procesie komunikacji nie istnieją błędy, istnieje wyłącznie informacja zwrotna. Właściwie wykorzystana zwrotna informacja poprawia jakość, jest szansą na elastyczność i różnorodność, jest istotnym elementem uczenia się i zmiany.
 • Każde zachowanie zewnętrzne jest wynikiem procesu neurologicznego, a więc w pewnym stopniu produktem wewnętrznych procesów.

CZY MI TO COŚ DA

NLP czyli programowanie neurolingwistyczne powstało we wczesnych latach siedemdziesiątych. Twórcami byli John Grinder – profesor lingwistyki oraz student psychologii i informatyki – Richard Bandler. Zainteresowali się oni wybitnymi rezultatami osiąganymi przez różnych ludzi w różnych dziedzinach życia.

W czasie swojej niezwykłej współpracy określili uniwersalne strategie używane przez najbardziej utalentowanych, a później nauczyli się tego uczyć. Okazało się bowiem, że nawet najbardziej zadziwiające rezultaty możliwe są do powtórzenia i osiągnięcia dla każdego. Badając sposób myślenia osób osiągających sukcesy, NLP daje możliwość naśladowania ich wyjątkowego modelu działania. Ten proces nazwano modelowaniem.

NLP pozwala zaobserwować wzory zachowań i struktury lingwistyczne oraz wpływać hamująco lub stymulująco na działania własne i innych osób w celu osiągania pożądanych rezultatów. Jest to, inaczej mówiąc, metoda „programowania” pozwalająca szybciej i skuteczniej realizować stawiane sobie cele.

Poznając NLP w praktyce możemy świadomie kształtować swój wizerunek, kierować emocjami, eliminować ograniczające nawyki, szczęśliwie budować związki z ludźmi, osiągać bez wysiłku satysfakcję i spełnienie. Ta technologia umysłu przynosi efekty w bardzo krótkim czasie. Możesz szybko nauczyć się tego, co wcześniej było tylko udziałem tylko ludzi posiadających talent, dar przekonywania, charyzmę, o których mówiono: „Szczęściarze”. Gdy poznasz wzorzec prowadzący do sukcesu – osiągnięcie go znajdzie się w zasięgu twojej ręki.

NLP w zespole

 • Komunikacja – NLP zmienia bardzo wyraźnie możliwości komunikacyjne, przepływ informacji, jakość uzyskiwanych rezultatów, tzw. efektywność komunikacji, ale także bardzo subiektywne wrażenie bycia zrozumianym i rozumienia innych. Pojawia się lepsza więź między ludźmi, integracja zespołu i chęć współdziałania ludzi ze sobą – wygrana/wygrana.
 • Odpowiedzialność – rozwój umiejętności myślenia w kategoriach wartości i wyniku w wyraźny sposób poprawia poczucie własnej wartości i skuteczność samorealizacji członków zespołu i synergię pracy zespołowej.
 • Efektywność – gdy ludzie cenią miejsce pracy, czują się dobrze ze sobą, znają swoją wartość i pragną podnosić jakość swojego życia – efektywność rośnie. Dlaczego – głowią się nad tym specjaliści od zarządzania.
 • Rozwiązywanie problemów – NLP w całości jest nastawione na szukanie rozwiązań i poznawanie technik wykorzystania pomysłowości. Dostarczając najlepszych wzorców do modelowania kształci metaumiejętności pozwalając ludziom wykorzystywać nieograniczone pokłady kreatywności. Nic nie wskazuje na to, aby w krótkim czasie zasoby ludzkiego potencjału mogły być wyczerpane.
 • Współpraca z innymi – dzięki postawie ciekawości i otwartości zarówno na ludzi jak i na zadania NLP znosi bariery inności, uczy negocjacji i przekształcania konfliktów we wspólne szanse.
 • Nauka i zmiana – w tej dziedzinie NLP nie ma konkurencji. Zdolność uczenia się, korzystania ze zmian, ułatwienia w nauce indywidualnej a także w procesie uczenia innych – to właśnie zapewniło ogromny sukces Programowania Neuro-Lingwistycznego.

Życzymy sprawdzenia na sobie! Trenerka NLP Małgorzata Bojanowska

Dlaczego trening?

 • To nieodłączna część kultury pracy w biznesie i organizacji.
 • Ciągle jest ważną i opłacalną metodą tworzenia i utrzymywania właściwego kontekstu uczenia się i doskonalenia nowych technologii, wdrażania najlepszych systemów i rozwijania umiejętności ludzi.

Dlaczego NLP ?

 • NLP dostarcza brakujące ogniwo w tworzeniu organizacji uczącej się, jest praktycznym i popularnym metamodelem działania.
 • Bada modele myślowe, strategie i przekonania oraz mistrzostwo poprzez modelowanie.
 • Przy pomocy NLP odkrywamy jak powstaje subiektywna wewnętrzna rzeczywistość i jej nieograniczony potencjał.

Dlaczego tak długo?

 • Trening NLP na całym świecie odpowiadać musi tym samym standardom spełniać międzynarodowe kryteria biegłości.

Co będzie mieć z tego uczestnik?

 • Trening zapewnia osiąganie umiejętności, realizowanie celów, sprzężenie zwrotne, daje poczucie kontroli, ułatwia koncentrację i zaangażowanie oraz wyróżnia się odmiennością od codzienności.

Co będzie mieć z tego firma?

 • Wyraźnie wyższą jakość.

Czy można nauczyć się tego inaczej?

 • Nie ma dowodów na to, że trening jest jedyną formą uczenia się.
 • Nie ma też dowodów, że istnieje sposób tańszy i skuteczniejszy.

Co dalej po treningu?

 • Czas na cieszenie się nową jakością życia i korzystanie z „magicznych” możliwości.
 • Aplikacja u międzynarodowego trenera i międzynarodowy certyfikat.
 • Wyższy stopień umiejętności NLP – trening Master Practitioner u trenerów polskich lub u przyjeżdżających do Polski trenerów z zagranicy.

CZYM JEST SZTUKA

Sztuka jest postawąprocesem, drogą życia.

Jest ewolucją idei w formę.
Bierze rzeczy małe, wydające się nieistotnymi
W naszym codziennym życiu,
i przez indywidualną ekspresję,
zmienia je w coś podniosłego i wartościowego.

Wszyscy jesteśmy alchemikami.
Możemy nadać kolor i żywotność
Większości ospałych i apatycznych przejawów życia
Po prostu rozpoznając
Nieskończony surowiec jakiego dostarcza nam życie.

Niezwykle zasadniczym w naszej naturze
jest parcie naprzód,
ekspresjaposzukiwanie,
by wyrwać się z ograniczeń, które sobie
narzucamy. Wraz z
dyscyplinąwyobraźniąotwartością umysłu i serca,
nasze życie może stać się … dziełem sztuki.

Robyn Lark Wakefield

Trener: Małgorzata Bojanowska – jestem edukatorem, pedagogiem, trenerem i terapeutą. Pracuję ucząc ludzi już ponad 25 lat. Od 18 lat związana jestem z nowoczesną metodą uczenia zwaną Neuro-Lingwistycznym Programowaniem. Moją pasją jest coaching, którego uczyłam się m.in. u Josepha O’Connor’a. https://malgorzatabojanowska.pl

Miejsce szkolenia:
Warszawa – Żoliborz (najbliższe Metro Plac Wilsona) ul. Sułkowskiego 17.
Uprzejmie prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego/domowego na nowo cyklinowaną podłogę na sali szkoleniowej, zeszyt A4 i kolorowe flamastry.
Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
 
Zapisy tylko mailem: 
ewa.foley@gmail.com

 

Szczegóły

Start:
14 października @ 12:00 pm
Koniec:
17 października @ 5:00 pm
Koszt:
Zł.4.400
Kategorie Wydarzenie:
, ,
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Miejsce

Organizator