Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

NLP PRAKTYK w Warszawie (Małgorzata Bojanowska) I moduł

Październik 22 @ 12:00 pm - Październik 24 @ 5:00 pm

Zł.4.400

NLP PRACTITIONER certyfikowany kurs stażowy Praktyk NLP w Warszawie z Małgorzatą Bojanowską – grupa tylko 10 osób

Proszę nie przyjeżdżać na te zajęcia do jeżeli masz objawy infekcji, masz gorączkę, kaszlesz lub po prostu źle się czujesz. Zaliczki/płatności zwrócimy w 100%!
Cztery moduły 3-dniowe (12 dni):

NLP PRAKTYK JESIEŃ 2021 w Warszawie prowadzi Małgorzata Bojanowska:

Inwestycja: 1.100 zł każdy moduł. Całość 4.400 zł. Możliwość płatności przy każdym module.

I moduł 23-25.10.2021

II moduł .11. 

III moduł .12.

IV moduł 01.2021 

a potem kolejny poziom kompetencji to kurs NLP MISTRZ PRAKTYK 2021 (4 moduły 4 dniowe)

I moduł 02. METAPROGRAMY luty 2021

II moduł 03. HIPNOZA marzec 2021

III moduł 04. STRATEGIE kwiecień 2021

IV moduł 05. SCHEMATY maj 2021

Zajęcia zaczynają się w piątki o g. 10 do 19 w  soboty zajęcia 10 – 19, a w niedzielę zaczynamy o 10, ale do godz 16 kończymy.

Miejsce szkolenia:
Warszawa – Zoliborz (Metro Plac Wilsona) ul. Sułkowskiego 17.
Uprzejmie prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego/domowego na nowo cyklinowaną podłogę na sali szkoleniowej.. Dziękujemy.

Zapraszamy na 12-dniowy TRENING STAŻOWY NEURO-LINGWISTYCZNEGO PROGRAMOWANIA (NLP)

Warto przeczytać przed szkoleniem książkę – to taki manual do Praktyka: „NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego”
Autor: O’Connor Joseph, Seymour John
Wydawca: Zysk i S-ka

O NLP: PODARUJ SOBIE PRZYSZŁOŚĆ!!!

Ludzie są zaprojektowani, aby odnosić sukcesy i chociaż sukces nie jest naszym przeznaczeniem – z pewnością istnieje i jest trwającym procesem, osobistą i dobrowolną podróżą…

 • Rewolucja poznawcza nadaje nowe znaczenie ludzkiemu doświadczeniu i pozwala sięgać po zdolności wybitne oraz kształtowanie swego życia;
 • Mózg i jego sposób zorganizowania w świadomość i podświadomość odkrywa niewyczerpane źródło zasobów jednostki do wyrażania siebie i uczenia się;
 • Język jest strukturą wielopoziomową, kodowaną przez system relacji. Język jest czymś więcej niż tylko środkiem komunikacji – jest elementem postrzegania;
 • Porozumienie staje się niezwykle mocnym narzędziem reorganizowania świata, rozszerza zakres tego co jest możliwe i poprawia jakość życia. Prawdy nie odkrywamy, lecz ją tworzymy;
 • Czas organizuje nasze życie i determinuje nasze myślenie, uczucia, zachowania. Każda decyzja, którą podejmujesz ma wpływ na resztę twojego życia.

NEURO-LINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE

koncepcja, struktura, zastosowanie
 • „Neuro” odnosi się do neurologii, naszych procesów myślowych.
 • „Lingwistyczny” to język, sposób jego używania i to, jak on na nas oddziałuje.
 • „Programowanie” nawiązuje do wzorów naszego zachowania i celów, które sobie ustalamy.

NLP bada w jaki sposób ludzie się wyróżniają i jak nauczyć tych wzorów innych, aby mogli uzyskać takie same wyniki.

Proces ten nazywa się modelowaniem i od 20 lat przynosi ludziom i organizacjom niewiarygodne osiągnięcia.

 • NLP odnosi się do słów, myśli i zachowań, do naszych celów i zamiarów.
 • Kompletny model składa się z przekonań, działań i strategii myślowych.
 • Uczenia się uczymy się na różnych szczeblach neurologicznych: środowiska, zachowań, przekonań, wartości, tożsamości i duchowości.
 • NLP od lat 70 modeluje osoby wyróżniające się w komunikacji i rozwija dwa modele językowe: Metamodel oraz model Miltona Eriksona.
 • Przyjmuje się trzy główne sposoby myślenia: obrazowy, dźwiękowy, kinestetyczny.
 • Strategie myślowe obejmują: sposoby myślenie, cechy sposobów myślenia – submodalności, kolejność myśli.
 • Najwięcej umiejętności nabywamy na poziomie nieświadomym.
 • Model dobrego komunikowania się zawiera: znajomość celu, wrażliwość na informacje zwrotne, elastyczność i różnorodność osiągania celów.
 • Im więcej masz perspektyw tym cenniejsze uzyskujesz informacje. Jest to kluczowa umiejętność doskonałego komunikowania się.
 • W procesie komunikacji nie istnieją błędy, istnieje wyłącznie informacja zwrotna. Właściwie wykorzystana zwrotna informacja poprawia jakość, jest szansą na elastyczność i różnorodność, jest istotnym elementem uczenia się i zmiany.
 • Każde zachowanie zewnętrzne jest wynikiem procesu neurologicznego, a więc w pewnym stopniu produktem wewnętrznych procesów.

CZY MI TO COŚ DA

NLP czyli programowanie neurolingwistyczne powstało we wczesnych latach siedemdziesiątych. Twórcami byli John Grinder – profesor lingwistyki oraz student psychologii i informatyki – Richard Bandler. Zainteresowali się oni wybitnymi rezultatami osiąganymi przez różnych ludzi w różnych dziedzinach życia.

W czasie swojej niezwykłej współpracy określili uniwersalne strategie używane przez najbardziej utalentowanych, a później nauczyli się tego uczyć. Okazało się bowiem, że nawet najbardziej zadziwiające rezultaty możliwe są do powtórzenia i osiągnięcia dla każdego. Badając sposób myślenia osób osiągających sukcesy, NLP daje możliwość naśladowania ich wyjątkowego modelu działania. Ten proces nazwano modelowaniem.

NLP pozwala zaobserwować wzory zachowań i struktury lingwistyczne oraz wpływać hamująco lub stymulująco na działania własne i innych osób w celu osiągania pożądanych rezultatów. Jest to, inaczej mówiąc, metoda „programowania” pozwalająca szybciej i skuteczniej realizować stawiane sobie cele.

Poznając NLP w praktyce możemy świadomie kształtować swój wizerunek, kierować emocjami, eliminować ograniczające nawyki, szczęśliwie budować związki z ludźmi, osiągać bez wysiłku satysfakcję i spełnienie. Ta technologia umysłu przynosi efekty w bardzo krótkim czasie. Możesz szybko nauczyć się tego, co wcześniej było tylko udziałem tylko ludzi posiadających talent, dar przekonywania, charyzmę, o których mówiono: „Szczęściarze”. Gdy poznasz wzorzec prowadzący do sukcesu – osiągnięcie go znajdzie się w zasięgu twojej ręki.

NLP w zespole

 • Komunikacja – NLP zmienia bardzo wyraźnie możliwości komunikacyjne, przepływ informacji, jakość uzyskiwanych rezultatów, tzw. efektywność komunikacji, ale także bardzo subiektywne wrażenie bycia zrozumianym i rozumienia innych. Pojawia się lepsza więź między ludźmi, integracja zespołu i chęć współdziałania ludzi ze sobą – wygrana/wygrana.
 • Odpowiedzialność – rozwój umiejętności myślenia w kategoriach wartości i wyniku w wyraźny sposób poprawia poczucie własnej wartości i skuteczność samorealizacji członków zespołu i synergię pracy zespołowej.
 • Efektywność – gdy ludzie cenią miejsce pracy, czują się dobrze ze sobą, znają swoją wartość i pragną podnosić jakość swojego życia – efektywność rośnie. Dlaczego – głowią się nad tym specjaliści od zarządzania.
 • Rozwiązywanie problemów – NLP w całości jest nastawione na szukanie rozwiązań i poznawanie technik wykorzystania pomysłowości. Dostarczając najlepszych wzorców do modelowania kształci metaumiejętności pozwalając ludziom wykorzystywać nieograniczone pokłady kreatywności. Nic nie wskazuje na to, aby w krótkim czasie zasoby ludzkiego potencjału mogły być wyczerpane.
 • Współpraca z innymi – dzięki postawie ciekawości i otwartości zarówno na ludzi jak i na zadania NLP znosi bariery inności, uczy negocjacji i przekształcania konfliktów we wspólne szanse.
 • Nauka i zmiana – w tej dziedzinie NLP nie ma konkurencji. Zdolność uczenia się, korzystania ze zmian, ułatwienia w nauce indywidualnej a także w procesie uczenia innych – to właśnie zapewniło ogromny sukces Programowania Neuro-Lingwistycznego.

Życzymy sprawdzenia na sobie! Trenerka NLP Małgorzata Bojanowska

Dlaczego trening?

 • To nieodłączna część kultury pracy w biznesie i organizacji.
 • Ciągle jest ważną i opłacalną metodą tworzenia i utrzymywania właściwego kontekstu uczenia się i doskonalenia nowych technologii, wdrażania najlepszych systemów i rozwijania umiejętności ludzi.

Dlaczego NLP ?

 • NLP dostarcza brakujące ogniwo w tworzeniu organizacji uczącej się, jest praktycznym i popularnym metamodelem działania.
 • Bada modele myślowe, strategie i przekonania oraz mistrzostwo poprzez modelowanie.
 • Przy pomocy NLP odkrywamy jak powstaje subiektywna wewnętrzna rzeczywistość i jej nieograniczony potencjał.

Dlaczego tak długo?

 • Trening NLP na całym świecie odpowiadać musi tym samym standardom spełniać międzynarodowe kryteria biegłości.

Co będzie mieć z tego uczestnik?

 • Trening zapewnia osiąganie umiejętności, realizowanie celów, sprzężenie zwrotne, daje poczucie kontroli, ułatwia koncentrację i zaangażowanie oraz wyróżnia się odmiennością od codzienności.

Co będzie mieć z tego firma?

 • Wyraźnie wyższą jakość.

Czy można nauczyć się tego inaczej?

 • Nie ma dowodów na to, że trening jest jedyną formą uczenia się.
 • Nie ma też dowodów, że istnieje sposób tańszy i skuteczniejszy.

Co dalej po treningu?

 • Czas na cieszenie się nową jakością życia i korzystanie z „magicznych” możliwości.
 • Aplikacja u międzynarodowego trenera i międzynarodowy certyfikat.
 • Wyższy stopień umiejętności NLP – trening Master Practitioner u trenerów polskich lub u przyjeżdżających do Polski trenerów z zagranicy.

CZYM JEST SZTUKA

Sztuka jest postawąprocesem, drogą życia.

Jest ewolucją idei w formę.
Bierze rzeczy małe, wydające się nieistotnymi
W naszym codziennym życiu,
i przez indywidualną ekspresję,
zmienia je w coś podniosłego i wartościowego.

Wszyscy jesteśmy alchemikami.
Możemy nadać kolor i żywotność
Większości ospałych i apatycznych przejawów życia
Po prostu rozpoznając
Nieskończony surowiec jakiego dostarcza nam życie.

Niezwykle zasadniczym w naszej naturze
jest parcie naprzód,
ekspresjaposzukiwanie,
by wyrwać się z ograniczeń, które sobie
narzucamy. Wraz z
dyscyplinąwyobraźniąotwartością umysłu i serca,
nasze życie może stać się … dziełem sztuki.

Robyn Lark Wakefield

Trener: Małgorzata Bojanowska – jestem edukatorem, pedagogiem, trenerem i terapeutą. Pracuję ucząc ludzi już ponad 25 lat. Od 18 lat związana jestem z nowoczesną metodą uczenia zwaną Neuro-Lingwistycznym Programowaniem. Moją pasją jest coaching, którego uczyłam się m.in. u Josepha O’Connor’a. https://malgorzatabojanowska.pl

Inwestycja: 4.400 zł (firma LIVE Małgorzaty Bojanowskiej wystawia rachunki, prosimy o podanie swoich danych przy zapisie emailem) Można płacić przy każdym module po 1.100 zł gotówką przed zajęciami albo przelewem na konto LIVE!! Proszę nie wpłacać na konto ISI EWA FOLEY!!

Miejsce szkolenia:
Warszawa – Żoliborz (najbliższe Metro Plac Wilsona) ul. Sułkowskiego 17.
Uprzejmie prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego/domowego na nowo cyklinowaną podłogę na sali szkoleniowej.. Dziękujemy.
Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
 
Zapisy tylko mailem: 
malgorzata.bojanowska@yahoo.com

 

Szczegóły

Start:
Październik 22 @ 12:00 pm
Koniec:
Październik 24 @ 5:00 pm
Koszt:
Zł.4.400
Wydarzenie Categories:
, ,
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Miejsce

Organizator