Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Dr Christina Hall in Warsaw: PERCEPTUAL MOVES and TIMELY ORIENTATIONS (The Dynamics of Modal Operators in Action)

15 września, 2017 @ 09:00 - 17 września, 2017 @ 17:00

zł2.580

PERCEPTUAL MOVES and TIMELY ORIENTATIONS (The Dynamics of Modal Operators in Action)

September 15-17, 2017 • Warsaw

featuring Christina Hall, NLP Meta-Master Trainer 

IN ENGLISH WITH POLISH TRANSLATION!

Polski opis szkolenia poniżej!!

Modal Operators as you have never before experienced them… in action

Perhaps one of the least understood of all the language patterns.
Yet Modal Operators form an organizational frameworks that play an inseparable, undeniable and fundamental role in shaping thinking and setting a direction for behavior.

Modal Operators – A Model of Neuro-Logical Leverage

These patterns form a powerful tool to leverage thinking in ways that empower new choices and powerfully positive results in your life. This relates to the flexilibity and ease of accessing new and different levels of thinking and skill.

On a personal note: My curiosity and passion about language motivated me to explore the role of Modal Operators in shaping thinking at the deeper level. And, I was amazed by my discoveries and my experience transformed. The role of Modal Operators in shaping the thinking process is not to be minimized or ignored.

They play an integral and fundamental role in the organization of crucial activities such as motivation, decision, managing time, problem-solving, learning, planning strategies and the accomplishment of outcomes.

Modal Operators
Negative or Positive? Or… neither?

You will discover that Modal Operators operate as a set of instructions at the unconscious level to organize information in certain ways and not others. Modal Operators set the “operative mode” or “mind- set which influences literally every area of a person’s experience, internal and external. Consequently, possibility and choice are profoundly effected in ways that limit and restrict… or expand and enrich a person’s experience.

Modal Operators
A Model of Repair or Generativity? Resource or Limitation?

The key here is how to work with and organize Modal Operators to serve as a “launching pad” that sets the desired direction, making it possible to achieve the things that are meaningful and generative in your life.

The primary areas of exploration and learning will include:

  • Operational Framework: How Modal Operators shape the ways in which people think and act.

  • A Dynamic Syntax and Organizational Matrix: Explore the deeper structure of Modal Operators and how they interact with other key patterns.

  • The Art of Mapping Modal Operators: Learn how to influence your thinking in ways that expand possibilities and open up greater freedom of choice.

  • The Language of Leverage: How to detect Modal Operators in language and physiology. With this in mind, you can maximize your innate abilities to motivate, manage and accomplish outcomes.

  • An Integrate Approach: Discover and utilize the resources of each Modal Operator as a set of choices to achieve results that not only manifest greater potential, also enrich your experience and relationships with others.

We invite you to join us to experience the power of Modal Operators and gain insights into the connection between language, thought and reality to empower yourself and others, creating quality relationships.

The benefits will last a lifetime! 

To enroll email: foley@foley.com.pl

In English with Polish translation

 

PERCEPTUAL MOVES (przeniesienia percepcji) and TIMELY ORIENTATIONS (orientacje w czasie) 

Dynamika Operatorów Modalnych w Działaniu 

Wrzesień 15-17, 2017 • Warszawa

prowadzony przez 

Christinę Hall, NLP Meta-Master Trainer

Modalne Operatory, w sposób jakiego nigdy dotąd nie doświadczyłeś… w działaniu 

Prawdopodobnie najmniej zrozumiany ze wszystkich wzorców językowych.
To właśnie Modalne Operatory tworzą strukturę organizacyjną, która odgrywa nierozłączną, niepodważalną i fundamentalną rolę w kształtowaniu myślenia i nadawania kierunku zachowaniom.

 

Modalne Operatory
Model Neuro-Logicznej Dźwigni 

Wzorce te tworzą mocne narzędzie wykorzystywania myślenia w sposób, który wzmacnia nowe wybory oraz silnie pozytywne rezultaty w twoim życiu. Odnosi się  do elastyczności i łatwości w docieraniu do nowych, innych poziomów myślenia i umiejętności.

Osobiście : Moja ciekawość i pasja dotycząca języka zmotywowała mnie do eksploracji roli Modalnych Operatorów w kształtowaniu myślenia na głębszym poziomie. Byłam pod wielkim wrażeniem moich odkryć, a moje doświadczenia zostały przetransformowane. Nie można minimalizować czy ignorować roli Operatorów Modalnych w kształtowaniu procesów myślenia.

Odgrywają integralną  i fundamentalną rolę w organizacji istotnych aktywności takich jak motywacja, decyzje, zarządzanie czasem, rozwiązywanie problemów, nauka, planowanie strategii i osiąganie celów.

Operatory Modalne
Negatywne czy Pozytywne? albo… ani?

Odkryjesz, że Operatory Modalne operują jak zestaw instrukcji na poziomie nieświadomym, organizując informacje w określony sposób i nie inny.

Operatory Modalne ustawiają „ tryb operacyjny” , „mind set / sposób myślenia”, który wpływa na dosłownie wszystkie obszary doświadczenia człowieka, wewnętrzne i zewnętrzne. W konsekwencji, możliwości i wybory są pod znacznym  wpływem, który albo ogranicza i zawęża… albo poszerza  i wzbogaca

doświadczenie danej osoby.

Operatory Modalne

 Model Naprawy czy Kreacji (Stworzenia)? Zasoby czy Ograniczenia?

Kluczem jest to, jak pracować z oraz organizować  Modalne Operatory tak, by służyły jako rodzaj wyrzutni rakietowej, ustawiającej pożądany kierunek, umożliwiający osiąganie nam znaczących i twórczych celów.

Główne obszary do eksploracji i nauki to:

• Rama Operacyjna : Jak Operatory Modalne kształtują ludzki sposób myślenia i działania. 

•     Składnia Dynamiczna i Matryca Organizacyjna: Eksploracja głębszych struktur Modalnych Operatorów i tego w jaki sposób wchodzą  w interakcje z innymi kluczowymi wzorcami. 

• Sztuka Mapowania Modalnych Operatorów : Nauczysz się w jaki sposób wpływać na swój sposób myślenia tak, by zwiększać możliwości i otwierać się na większą wolność wyborów.  

• Język Dźwigni: Jak zauważać Operatory Modalne w języku i fizjologii. Biorąc je pod uwagę, możesz zmaksymalizować twoje wrodzone umiejętności motywowania, zarządzania i osiągania celów. 

• Podejście Zintegrowane: Odkryj i wykorzystaj zasoby każdego z Operatorów Modalnych, jako zestawu wyborów służących do osiągania celów, które nie tylko stworzą większy potencjał, ale również wzbogacą twoje doświadczenia i relacje z innymi.

Zapraszamy cię do wspólnego doświadczenia mocy 

Operatorów Modalnych, zdobycia wglądów w związki języka i myśli z rzeczywistością, tak by dodać sobie i innym siły jednocześnie  tworząc relacje wysokiej jakości.

Korzyści będą trwały przez całe życie! 

1797429_10152255671541983_1689047378_n

Zapisy tylko mailem foley@foley.com.pl

WARUNKI PŁATNOŚCI:

  1. a) wpłata wczesna: 2091,- zł  ( w tym 23% VAT) do V. 2017r.
  2. b) wpłata późna:  : 2337,- zł  ( w tym 23% VAT) do VIII. 2017r.
  3. c) wpłata ostateczna: 2583,- zł  ( w tym 23% VAT) od VIII. 2017r

Na konto : ISI Ewa Foley ul. Kleczewska 47/3, 01-826 Warszawa Nr  26124010371111000006938237, w tytule przelewu  prosimy o podanie nazwiska UCZESTNIKA oraz CH.HALL 2017

Szczegóły

Początek:
15 września, 2017 @ 09:00
Koniec:
17 września, 2017 @ 17:00
Koszt:
zł2.580
Kategorie Wydarzenie:
, , ,

Organizator

Miejsce wydarzenia