NIEDZIELA DLA SIEBIE Z EWĄ FOLEY: EMOCJE, twój wróg czy przyjaciel?

22 lutego (niedziela) 2015 Warszawa

NIEDZIELA DLA SIEBIE Z EWĄ FOLEY

„Inteligencja emocjonalna w codziennym życiu: EMOCJE, twój wróg czy przyjaciel?”

Zapisy tylko emailem foley@foley.com.pl

godz. 10-18, DLA KOBIET I MĘŻCZYZN. Miejsce podamy przy zapisach.

prowadzi Ewa Foley

KonferencjaSzczescia

MOTTO: „Każdy może się rozgniewać – to bardzo łatwe. Ale rzadką umiejętnością jest złoszczenie się na właściwą osobę, we właściwym stopniu i właściwym momencie, we właściwym celu i we właściwy sposób – to bardzo trudne.” Arystoteles

Zapraszam na praktyczne zajęcia warsztatowe rozwijające inteligencję emocjonalną czyli Twoje kompetencje intra-personalne (osobiste) i inter-personalne (społeczne). Wierzę, że harmonijna współpraca serca i rozumu jest jednym z największych wyzwań, jakie współczesność stawia przed każdym z nas. Podejmij to wyzwanie i przyłącz się do nas.

Do zobaczenia! Ewa

Inteligencja emocjonalna (EQ) jest kluczem do uzyskania równowagi pomiędzy przeżywaniem a poznaniem, miłością a logiką rozumu. Inteligencja emocjonalna to odmienny rodzaj mądrości. Ona czyni z nas dobrych współmałżonków, miłych sąsiadów, wyrozumiałych rodziców i charyzmatycznych szefów. Wszyscy ludzie dysponują inteligencją emocjonalną i używają jej codziennie, z lepszych lub gorszym skutkiem, we wszystkich dziedzinach życia. Na tym spotkaniu sprawdzisz poziom swojej inteligencji emocjonalnej i przy pomocy specjalnych ćwiczeń w podgrupach rozwiniesz nowe umiejętności emocjonalne.

Prosimy o przyniesienie notesu, kolorowych flamastrów; polecamy wygodne sportowe ubranie do ćwiczeń relaksacyjnych.

Na tym praktycznym warsztacie rozwoju osobistego:

 • Dowiesz się, czemu właściwie służą uczucia
 • Stworzysz równowagę między rozsądkiem a emocjami, umysłem a sercem
 • Znajdziesz swoje silne i słabe strony emocjonalne (samoocena)
 • Odzyskasz dostęp do własnych emocji
 • Nauczysz się rozpoznawać, kierować i wpływać na swoje emocje
 • Wyćwiczysz umiejętność empatii w stosunku do drugiego człowieka
 • Nauczysz się różnych sposobów inteligentnego wyrażania uczuć
 • Dowiesz się jak panować nad swymi nastrojami, stanami wewnętrznymi, impulsami i ograniczającymi reakcjami
 • Poznasz skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów
 • Rozwiniesz swoje kompetencja osobiste (intrapersonalne), które determinują stopień, w jaki radzisz sobie sam ze sobą
 • Rozwiniesz kompetencja społeczne (interpersonalne), które determinują stopień, w jaki radzisz sobie z innymi

Istotę “emocjonalnej inteligencji” albo EQ (angielski skrót od emotional quality) najtrafniej określa cecha zwana potocznie znajomością ludzi. Jednak „inteligencja uczuć” obejmuje wiele zjawisk: samoświadomość (znajomość własnej osobowości), intuicja, rozróżnianie i znajomość własnych uczuć, kierowanie uczuciami w celu podejmowania zdrowych decyzji życiowych, skuteczne panowanie nad emocjami i nastrojami, zdolność komunikowania uczuć, zachowanie optymizmu mimo niepowodzeń oraz empatia czyli umiejętność wczuwania się w sytuację innych ludzi.

Emocje są naszymi najpotężniejszymi zasobami. Dają nam dostęp do samoświadomości i instynktu samozachowawczego. Dostarczają nam bezcennych informacji na temat ludzi, wartości oraz potrzeb, które zapewniają nam motywację i zapał do działania, samokontrolę i wytrwałość. To świadomość emocjonalna i umiejętności umożliwiają odzyskanie zdrowia, podniesienie jakości życia, zapewniają pomyślność rodziny, budowanie trwałych szczęśliwych związków i osiąganie sukcesów w pracy zawodowej. Kiedy pozwalamy sobie w pełni i fizycznie odczuć nasze emocje, pobudzamy nieczynne obszary mózgu i zyskujemy dzięki temu możliwość podwyższenia naszej inteligencji.

Badania nad chorymi z nowotworami na Uniwersytecie Kalifornijskim (lata siedemdziesiąte) wykazały, że ci którzy osiągnęli długotrwałe wyleczenie posiadali pełny, wyraźny kontakt ze wszystkimi swoimi emocjami. Wiedzieli, co czują i nie lękali się silnych emocji – własnych lub innych ludzi. Co najważniejsze ta więź z uczuciami dostarczała im informacji i motywacji, a także aktywizowała ich życie, przybliżając do innych, pomimo ich własnego bólu i cierpienia. Emocje również kierowały więziami duchowymi, które wielu wyleczonych uznało za istotny element ich uzdrowienia.

Badania nad wyleczonymi wykazały dominację trzech cech:

 • znajomość własnych uczuć
 • umiejętność zaakceptowania i pogodnego znoszenia wszystkich uświadamianych sobie uczuć bez względu na ich intensywność
 • zdolność do podejmowania działań w oparciu o informację uzyskaną z emocji

Większość z nas nie posiada tych umiejętności. Jak można je rozwinąć? Odpowiedź znajduje się w ciele. Aby uzyskać dostęp do potężnej mocy leczniczej emocji, należy odzyskać zdolność odczuwania emocji w ciele. Umiejętności emocjonalne są bezcenne we wszystkich kontekstach zawodowych i społecznych. Są życiodajnym i wzmacniającym darem, który nadaje życiu smak i sens.

„Są tylko dwa sposoby na życie. Jeden to życie tak, jakby nic nie było cudem. Drugi to życie tak, jakby wszystko było cudem.”    Albert Einstein

Polecam przeczytanie:

Daniel Goleman Inteligencja Emocjonalna

Jeanne Segal Jak pogłębić inteligencję emocjonalną

Stefan Klein Formuła Szczęścia oraz szczególnie

Rozwój inteligencji emocjonalnej: 7 kroków do wewnętrznej przemiany. Autorzy: Patrick E. Merlevede, Denis Bridoux, Rudy Vandamme ftp://ftp.helion.pl/online/rozint/rozint-5.pdf

„Nie rezygnuj z celu, tylko dlatego że wymaga dużo czasu. Ten czas i tak upłynie”

W KAŻDEJ CHWILI MOŻESZ ZACZĄĆ OD NOWA! Ilość miejsc ograniczona. Cena: 250 zł

Zapisy i informacje:

logo-foley

ISI Ewa Foley, Warszawa, Kleczewska 47

Tel: 22/834 6589, 834 1706, 0606 885555

e-mail:  foley@foley.com.plhttp://www.foley.com.pl